HẠT NHỰA NGUYÊN SINH

thông tin liên hệ
ÔNG HUỲNH QUỐC CƯỜNG
Giám Đốc
- 028.3960.2764

Ms. Phương
Trợ Lý GĐ - 028.3969 8068

Hạt nhựa ABS

Hạt nhựa ABS
Hạt nhựa ABS
Hạt nhựa ABS
Hạt nhựa ABS
Hạt nhựa ABS
Hạt nhựa ABS

Hạt nhựa EVA

Hạt nhựa EVA
Hạt nhựa EVA
Hạt nhựa EVA
Hạt nhựa EVA
Hạt nhựa EVA
Hạt nhựa EVA

Hạt nhựa HDPE

Hạt nhựa HDPE
Hạt nhựa HDPE
Hạt nhựa HDPE
Hạt nhựa HDPE
Hạt nhựa HDPE bao 25kg
Hạt nhựa HDPE bao 25kg
Hạt nhựa HDPE
Hạt nhựa HDPE
Hạt nhựa PE
Hạt nhựa PE

Hạt nhựa HIPS

Hạt nhựa HIPS
Hạt nhựa HIPS
Hạt nhựa HIPS
Hạt nhựa HIPS

Hạt nhựa LDPE

Hạt nhựa LDPE
Hạt nhựa LDPE
Hạt nhựa LDPE
Hạt nhựa LDPE

Hạt nhựa LLDPE

Hạt nhựa LLDPE
Hạt nhựa LLDPE
Hạt nhựa LLDPE
Hạt nhựa LLDPE
Hạt nhựa LLDPE
Hạt nhựa LLDPE
Hạt nhựa LLDPE
Hạt nhựa LLDPE

Hạt nhựa PP

Hạt nhựa PP
Hạt nhựa PP
Hạt nhựa PP
Hạt nhựa PP
Hạt nhựa PP
Hạt nhựa PP
Hạt nhựa PP
Hạt nhựa PP
Hạt nhựa PP
Hạt nhựa PP

Hạt nhựa PS

Hạt nhựa PS
Hạt nhựa PS
Hạt nhựa PS
Hạt nhựa PS